Ανακοινώσεις

 Εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων των βλεφάρων. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010

 Βελτίωση του οπτικού άγχους και της ταχύτητας διαβάσματος με χρήση χρωματισμένων φακών επαφής. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010

 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία επιπεφυκότα – ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα επιπεφυκότα. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010

 Visual loss due to idiopathic hypertrophic pachymeningitis – case report. Χειμερινή Ημερίδα ΟΕΒΕ, 2008

 Multiple meningiomas – case report. North of England Ophthalmological Society Summer Meeting, 2007

 High hypermetropic cataract surgery. Local Ophthalmic Postgraduate Meeting, 2007

 Vertebral artery dissection – case report. Regional Ophthalmic Postgraduate Meeting, 2006

 Parotid gland tumours and treatment - 61 cases. 5th Congress of the Scientific Society of Medical Students of Greece, 1999