ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με εξειδίκευση στις οφθαλμολογικές παθήσεις που αφορούν τα παιδιά, στο στραβισμό παιδιών και ενηλίκων, καθώς και στον τομέα της Νευροφθαλμολογίας. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με εξειδίκευση στις οφθαλμολογικές παθήσεις που αφορούν τα παιδιά, στο στραβισμό παιδιών και ενηλίκων, καθώς και στον τομέα της Νευροφθαλμολογίας. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με εξειδίκευση στις οφθαλμολογικές παθήσεις που αφορούν τα παιδιά, στο στραβισμό παιδιών και ενηλίκων, καθώς και στον τομέα της Νευροφθαλμολογίας.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ