Ανακοινώσεις

  1. Εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων των βλεφάρων. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010
  2. Βελτίωση του οπτικού άγχους και της ταχύτητας διαβάσματος με χρήση χρωματισμένων φακών επαφής. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010
  3. Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία επιπεφυκότα – ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα επιπεφυκότα. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010
  4. Visual loss due to idiopathic hypertrophic pachymeningitiscase report. Χειμερινή Ημερίδα ΟΕΒΕ, 2008
  5. Multiple meningiomas – case report. North of England Ophthalmological Society Summer Meeting, 2007
  6. High hypermetropic cataract surgery. Local Ophthalmic Postgraduate Meeting, 2007
  7. Vertebral artery dissection – case report. Regional Ophthalmic Postgraduate Meeting, 2006
  8. Parotid gland tumours and treatment - 61 cases. 5th Congress of the Scientific Society of Medical Students of Greece, 1999 

 

Top