Συνέδρια - Courses

Courses


04/05     OSCE Course

04/05     Refraction and Optics for Ophthalmologists

12/05     Basic Life Support

01/06     Anterior Segment Repair Following Trauma

02/06     Immediate Life Support

03/06     Capsular Tension Rings

07/06     Phaco Steps

12/07     LASIK

12/07     Phaco: Management of Complications

12/07     Phaco Techniques and Complications

12/07     Refractive Surgery Didactic Course

06/08     Καταρράκτης: Αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων

06/08     Φακοί επαφής

12/14     Bio-simulated anterior segment eye surgery


ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
03/03     4η Χειμερινή Ημερίδα ΟΕΒΕ

09/04     Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας ΠΟΕ

02/05     13th Thames Oculoplastic Group Meeting

05/07     The RCOphth Annual Congress

06/07     The N. of England Ophthalmological Society Meeting

09/07     25th ESCRS Congress

05/08     The RCOphth Annual Congress

05/08     Εαρινό Συμπόσιο ΠΟΕ

06/08     41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

10/08     Ημερίδα: Προβλήματα Οφθαλμοπλαστικής

11/10     Ημερίδα: Διαθλαστική Χειρουργική του Φακού

04/11     Ημερίδα ΟΕΒΕ

03/13     27th International Congress of HSIIRS

05/13     The RCOphth Annual Congress

10/13     Ημερίδα ΟΕΒΕ

11/13     The Thessaloniki-Moorfields Revision Course

11/13     7η Ημερίδα Παιδοφθαλμολογίας

05/14     47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

11/14     Ημερίδα: Απεικόνιση του βυθού του οφθαλμού

05/15     48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

06/15     41st Annual Meeting EPOS

09/15     33th ESCRS Congress

11/15     9η Ημερίδα Παιδοφθαλμολογίας

03/16     22ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος

05/16     49ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

06/16     12th EGS Congress

09/16     42nd Annual Meeting EPOS

11/16     10η Ημερίδα Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

04/17     23ο Συνέδριο Γλαυκώματος

09/17     43rd Annual Meeting EPOS

09/17     3rd Thessaloniki-Moorfields Revision Course in Ophthalmology

11/17     11η Ημερίδα Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

05/18     24ο Συνέδριο Γλαυκώματος

09/18     44th Annual Meeting EPOS

02/19     23rd Winter ESCRS Meeting

04/19     25ο Συνέδριο Γλαυκώματος

09/19     4th Thessaloniki-Moorfields Revision Course in Ophthalmology

11/19     13η Ημερίδα Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού