Συχνές Ερωτήσεις

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10
Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα 10/10 και το άλλο λιγότερο από 2/10 ο εξεταζόμενος θεωρείται μονόφθαλμος και εξετάζεται κάθε 3 έτη.


2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Εάν το ένα μάτι έχει ελλιπές και το άλλο πλήρες οπτικό πεδίο και οπτική οξύτητα ≥8/10, χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία ή συντομότερα, ανάλογα της αιτίας.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα.

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

Εάν υπάρχει έκδηλος στραβισμός και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα  ≥ 8/10 και πλήρες οπτικό πεδίο, χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία.
Εάν υπάρχει διπλωπία και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα  ≥ 8/10 και πλήρες οπτικό πεδίο επιβάλλεται οδήγηση με κάλυψη του ενός ματιού και χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία.


5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Κάθε πάθηση που εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση.

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 6 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 3 διοπτρίες και ανισομετρωπία (διαφορά μεταξύ των ματιών) ≤ 3 διοπτρίες. Γίνονται δεκτοί φακοί επαφής κατά την οδήγηση, όχι όμως κατά την εξέταση.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10.

2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Πρέπει να είναι πλήρες.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Εξέταση με τον πίνακα Ishihara: όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι σωστές.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ:  Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα.

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

Ο υποψήφιος να μην πάσχει από πάθηση που δεν επιτρέπει την διόφθαλμη όραση (π.χ. στραβισμός)

5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Εάν υπάρχει νυκταλωπία, μειωμένη κινητικότητα των βολβών, πτώση βλεφάρου με κάλυψη του κορικού πεδίου στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση, απώλεια των φωτοκινητικών αντανακλαστικών, κερατίτιδα εξ εκθέσεως, χρόνια εκφυλιστική χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, προχωρημένες αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 3 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 2 διοπτρίες ανισομετρωπία (διαφορά μεταξύ των ματιών) ≤ 2 διοπτρίες. Γίνονται δεκτοί φακοί επαφής κατά την οδήγηση, όχι όμως κατά την εξέταση.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 6 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 3 διοπτρίες και ανισομετρωπία ≤ 3 διοπτρίες.

2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Πρέπει να είναι πλήρες.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Εξέταση με τον πίνακα Ishihara: όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι σωστές.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ:  Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

Ο υποψήφιος να μην πάσχει από πάθηση που δεν επιτρέπει την διόφθαλμη όραση (π.χ. στραβισμός)

5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Εάν υπάρχει νυκταλωπία, μειωμένη κινητικότητα των βολβών, πτώση βλεφάρου με κάλυψη του κορικού πεδίου στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση, απώλεια των φωτοκινητικών αντανακλαστικών, κερατίτιδα εξ εκθέσεως, χρόνια εκφυλιστική χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, προχωρημένες αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχολή Ευελπίδων (Σωμάτων)
Σχολή Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών)
Σχολή Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς
Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας
Σχολή  Διοικητ. Υπαξ. Αεροπορίας
Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Σχολή Αξιωματικών νοσηλευτικής

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι  σε κάθε οφθαλμό 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο (συνυπολογίζεται ο υπάρχον αστιγματισμός δια 2).

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό, 10/10 χωρίς διόρθωση.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10 σε κάθε οφθαλμό και με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει τις 3 διοπτρίες και αν υπάρχει αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής.


 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να είναι χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό (μετρημένα με την διαδικασία της κυκλοπληγίας). Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση (γίνεται έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς).


 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχολή Ευελπίδων (Όπλα)
Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κινούμενα σωματίδια (σαν κλωστές , μυγάκια, καπνός κ.ά.) δεν είναι επικίνδυνα και αποτελούν κατά τόπους πυκνώσεις στο υαλοειδές. Μπορεί να δίδεται η εντύπωση, ότι αυτά βρίσκονται μπροστά από το μάτι, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέσα σε αυτό. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα και δεν χρειάζεται θεραπεία. Αν και αρκετά ενοχλητικό για πολλούς, τα συμπτώματα μπορεί να φύγουν μετά από καιρό. Μια αιφνίδια όμως εμφάνιση μυιοψιών, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη αρχόμενου προβλήματος και, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνιστάται άμεση οφθαλμολογική εξέταση.

Η ξαφνική παρουσία αίματος, στο φυσιολογικά λευκό τμήμα του ματιού, μας κάνει πολλές φορές να ανησυχήσουμε. Αυτό το κοκκίνισμα, που ονομάζεται "υπόσφαγμα", οφείλεται σε αιμορραγία κάτω από τον επιπεφυκότα και είναι αβλαβές για το μάτι. Το υπόσφαγμα κατά κανόνα συμβαίνει ξαφνικά, συνήθως χωρίς κανένα λόγο και σχεδόν ποτέ δεν οφείλεται σε κάποια ασθένεια και γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Κάποιες φορές μπορεί να οφείλεται σε στιγμιαία αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σε άρση μεγάλου βάρος ή σε τραυματισμό του ματιού. Δεν απαιτείται χορήγηση φαρμάκου ή άλλη τοπική θεραπεία.

Φυσιολογικά, σε δύο με τρεις εβδομάδες, θα έχει εξαφανιστεί.