Το Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Μ. Καρακωστή 10 στο κέντρο της Βέροιας. Οι χώροι του ιατρείου έχουν κατασκευαστεί με κριτήριο την άνεση των ασθενών και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Υπάρχουν δύο χώροι αναμονής, ένας για τους ενήλικες και ένα playroom για τα παιδιά με διάφορα παιχνίδια για να απασχολούνται την ώρα της αναμονής. Το γραφείο του ιατρού και το εξεταστήριο βρίσκονται στον ίδιο χώρο ο οποίος είναι εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα.

Διαθέτει:

Τομογραφία (OCT) RtVue® Premier της Optovue
Φωτογραφία βυθού Nidek AFC-210
Οπτικά πεδία Tomey AP-1000
Παχυμετρία Tomey SP-3000
Σχισμοειδή λυχνία Haag-Streit BP 900® με απεικονιστικό σύστημα IM 900®
Οφθαλμολογική μονάδα 3 θέσεων Frastema New Three Stars 2 με αυτόματη ηλεκτρική καρέκλα DA/88 Combi Special
Αυτόματο φορόπτερο Tomey TAP-1000
Οθόνη (chart panel) 22” TCP-3000P
Κερατοδιαθλασίμετρο Tomey RC-5000
Φακόμετρο Tomey TL-2000C
Οφθαλμοσκόπια (άμεσο και έμμεσο), καθώς και σκιασκόπιο Heine
Φορητή σχισμοειδή λυχνία Kowa SL-15 για εξέταση των παιδιών
Πλήρες σετ για παιδοφθαλμολογική εξέταση