Χρήσιμα Links

• Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 
• Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
 
• Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
 
• Royal College of Ophthalmologists, London
 
• European Society of Cataract & Refractive Surgeons
 
• American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
 
• Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus